Ceza Hukukunda Kanun Yolları

cezahukukundakanunyolları2_çantamodelleri.biz

Kanun yolu nedir? Amacı nedir?

Kanun yolu, ceza mahkemelerinin verdikleri kararları, bir üst mahkeme olan Yargıtay’ın hukuka uygunluğu bakımından denetlemesidir. Ceza yargılamasında en önemli kanun yolu Temyizdir.

Kanun yolunun amacı mahkemelerin yaptıkları hatalar yüzünden mağdur olan tarafın bu mağduriyetinin giderilmesidir.

Temyiz nedir?

Temyiz mahkemelerin son kararlarındaki hataları veya hukuka aykırılıkları gidermek ve ülkede içtihat birliğini sağlamak amacıyla kabul edilmiş bir kanun yoludur.

Kimler kanun yoluna başvurabilir?

Mahkemenin vermiş olduğu karar, taraflardan birini tatmin etmemişse, kanun yoluna başvurabilir. Kanun yoluna hem iddia makamı hem de sanık başvurabilir.

Mahkemenin kararı ne kadar süre içinde temyiz edilir?

Mahkeme kararı size tebliğ edildiği tarihten itibaren bir hafta içinde temyiz başvurunu yapın. Temyiz başvurusunu bir haftalık süre içinde yapmazsanız mahkeme yaptığı ilk incelemede başvurunuzu reddeder. Böylece verilen karar kesinleşmiş olur. Mahkeme son kararı verdikten sonra temyiz başvurusundan vazgeçtiğinizi bildirebilirsiniz. Ayrıca Yargıtay dosya ile ilgili son kararını vermeden önce yaptığınız temyiz başvurusunu geri alabilirsiniz. Ancak bundan sonra temyiz hakkını tekrar kullanamazsınız. Temyiz dilekçesini mahkemeye verdiğinizde; mahkeme sizden aldığı dilekçeyi inceler. Bu incelemesinde;

– Dosyayı temyiz etmeye yetkili olup olmadığınızı,

– Ve temyiz başvurusunu süresinde yapıp yapmadığınızı kontrol eder. Bu incelemede bir eksiklik görürse, başvurunuzu reddeder.

Mahkemenin verdiği kararlardan sadece mahkumiyet kararını temyize başvurarak erteleyebilirsiniz.  Bunun dışındaki beraat kararı diğer sanık lehine olan kararların uygulanmasını erteleyemezsiniz.

Yargıtay temyiz incelemesini neye göre yapar?

Temyiz incelemesi bir hukuka uygunluk denetimidir. Bu bakımdan Yargıtay dosyayı incelerken. Ceza Mahkemesi’nin duruşmada ortaya konan delilere dayanarak olayı belirlemesine yani ispatla ilgili konuya yeniden dönmez. Sadece mahkemenin olaya en uygun olan hukuk normunu uygulamadığını veya yanlış uygulamış olduğunu görürse, verilen kararı bozar.

Hangi kararları temyiz edebilirsiniz?

Ceza Mahkemesi’nin verdiği ve davanın sona erdiğini bildiren her türlü kararı temyiz edebilirsiniz.  Kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümleri temyiz edemezsiniz.

Temyiz yoluna nasıl başvurulur?

Yazacağınız bir dilekçe ile mahkemenin verdiği kararın hukuka aykırı olduğu bildir. Temyiz dilekçende gerekli olan şekli kurallara uymalısınız. Mahkemenin verdiği hükmün hangi yönlerine itiraz ettiğini ve hangi nedenden dolayı bozulmasını istediğini dilekçenizde açıkça belirtin. Temyiz dilekçeni ilk karar veren Ceza Mahkemesine verin. Mahkeme dilekçenizi ön incelemeye tabi tutarak başvuruyu kanuna uygun bir şekilde yapıp yapmadığınızı araştırır. Dilekçeniz kanunun aradığı şartlara uygunsa, mahkeme bunu kabul etmek zorundadır. Ceza Mahkemesi dilekçenizi davanın karşı tarafına göndererek, varsa cevaplarını yazması için bir haftalık bir süre verir. Bu süre içinde bir cevap gelirse bu cevapla birlikte dosya, Cumhuriyet Savcılığı kanalıyla Yargıtay’a gönderilir.

Dosya kendisine gelen Yargıtay ne yapar?

Yargıtay’ın ilgili dairesine giden dosyan burada bir tetkik hakimi tarafından incelenir. Tetkik hakimi incelemesini bitirdiğinde bunu bir rapor olarak Yargıtay Dairesine sunar. Daire bu raporu da dikkate alarak dosyan hakkında bir yargılama yapar ve ceza mahkemesinin verdiği kararla ilgili olarak son kararını verir. Yargıtay dosya ile ilgili olarak çeşitli kararlar verir. Ancak bunların en önemlileri Onama kararı ve Bozma Kararıdır.

Yargıtay’ın bozma kararı ne ifade eder?

Yargıtay, Ceza Mahkemesi’nin kararında hukuka aykırılıklar tespit ederse, bu kararı bozarak dosyayı yeniden karar verilmesi için Ceza Mahkemesini geri gönderir. Yargıtay kararı hangi noktalardan, hangi hukuka aykırılıklar sebebiyle bozduğunu birer birer göstermelidir. Yargıtay temyiz incelemesi sonunda Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararın kanuna uygun olduğunu görürse, temyiz davasını reddeder ve mahkemenin verdiği kararı onar.

Bozma nedeniyle geri gönderilen dosyada Ceza Mahkemesi ne tür kararlar alır?

Ceza Mahkemesi Yargıtay’ın bozma kararına rağmen kendi vermiş olduğu kararın hukuka uygun olduğunu düşünüyorsa, kendi kararında ısrar edecektir. Bu durumda dava yeniden sona ermiş olur.

Mahkemenin ısrar kararına karşı ne yapılmalı?

Mahkemenin vermiş olduğu bu ısrar kararı hukuki menfaatini ihlal etmiş ve sizi tatmin etmemişse, bu kararı yeniden temyiz edin. Sizin temyiz başvurunuz üzerine dosya bu kez Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu’na gelir ve burada kesin karar verilir. Ceza Mahkemesi Yargıtay’ın verdiği bozma kararında gösterdiği hukuka aykırılığı haklı bulursa, bu karara uyarak yargılamaya yeniden başlar. Yargılamaya başlamadan önce size ve karşı tarafa tebligat ile mahkeme gününü göndermek zorundadır.

Mahkemenin gönderdiği tebligat üzerine ne yapılmalı?

Mahkemenin bildirdiği duruşma gününde duruşmaya katılarak, Yargıtay’ın sizin lehinize olarak verdiği bozma kararını savunun ve mahkemenin bu defaki yargılamada Yargıtay’ın kararına uygun karar vermesini talep edin.

Yeniden yargılamaya başlayan mahkeme ne tür kararlar alabilir?

Yeniden yargılamaya başlayan mahkeme, artık Yargıtay’ın görüşü ile bağlı olmadığı gibi uyma kararıyla tamamen ortadan kalkmış bulunan eski kararı ile de bağlı değildir. Mahkeme bu yargılamayı sanki ilk defa önüne geliyormuş gibi yapar ve eski kararından çok farklı bir kararla davayı bitirebilir. Bu kuralın iki istisnası vardır:

1. Yargıtay bozma kararını herhangi bir usulü eksiklik nedeniyle vermişse, mahkeme bu karara uyduğunda, yargılama yaparken artık bu eksikliği gidermekle yükümlüdür. Bu eksikliği gidermeden verdiği yeni kararı da temyiz edersen Yargıtay bozar.

2. Mahkemenin verdiği karar sadece sanık lehine temyiz edilmiş ve Yargıtay da bu kararı bozmuşsa, mahkeme artık yeniden yargılama yaptığında sanığa ilk verdiği cezadan daha fazlasını veremez.

Bir kararın sadece sanık lehine temyiz edilmesi ne demektir?

Temyiz başvuruşuna sadece hakkında ceza verilmiş sanık başvurduğunda veya Cumhuriyet Savcısı sanığa kanunda yazılandan fazla ceza verildiğini düşünüp sanık lehine temyiz başvurusunda bulunduğunuzda, bu karar sadece sanık lehine temyiz edilmiş demektir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir