Medeni Hukukta Dava Açmak

 

Dava nedir?

Haklı olduklarını iddia eden iki taraf arasındaki uyuşmazlığı, yetkisini Anayasa’dan alan bağımsız mahkemelerce çözmek amacıyla oluşturulan adli mekanizmadır.

 

Medeni Hukukta Dava Açmak

Dava neden açılır?

Demokrasi ile yönetilen Anayasal rejimlerde devlet ülkedeki kaos ve anarşiyi önlemek amacıyla bazı görevleri sadece kendi bünyesinde toplamıştır. Anayasalarda devletin başlıca görevleri Yasama, Yürütme ve Yargı olarak belirlenmiştir. Eğer bir hakkının gasp edildiğini düşünüyorsanız bu hakkını elde etmek için mahkemelere başvurun.

Dava açmayıp kendiniz hakkınız ararsanız;

•             Haklıyken haksız duruma düşersiniz.

•             Ceza kanununda bu durum Adliye Aleyhine işlenen Suçlar başlığıyla düzenlenmiştir.

•             Bu suçu işleyen 1 aydan 1 yıla kadar cezalandırılır.

Dava açma hakkı

Bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara sahip olabilirler. Bu konuda insanlar arasında tam bir eşitlik vardır. Ama kendi yaptığınız işlerle hak edinmek ve borç altına girmek için ayrıca fiil ehliyetine sahip olmanız gerekir.

Fiil ehliyeti nedir?

Fiil ehliyeti sizin günlük hayatınızda mantıklı ve akla uygun bir hayat sürecek kapasitede olmanızla ilgilidir. Bu bakımdan fiil ehliyetine sahipsiniz demektir.  O halde sahip olduğunuz hakkı mahkemelerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Her hangi bir akıl hastalığınız yoksa akıl zayıflığınız bulunmuyorsa, sürekli sarhoş halde kalıp ne yaptığınızı bilemeyecek durumda değilseniz ve 18 yaşını tamamladıysanız dava açabilirsiniz. Aleyhinize açılan davalarda kendinizi savunabilirsiniz ve haklı olduğunuzu ispat edebilirsiniz.

Fiil ehliyetine sahip olmayanlar haklarını nasıl arayacaklar?

Kanun fiil ehliyetine sahip olmayanlar için “kısıtlılar” tabirini kullanmıştır. Kısıtlıların hukuki sonuç doğuracak işlemleri nasıl geçerlilik kazanacağını da düzenlemiştir. Ve diğer durumlar için de mahkemenin atadığı; onların haklarını koruyan vasileri, yapılan bu işlere onay verdiklerinde bu hak doğ muş olur. 18 yaşını doldurmayanlar için onların velisi (bakmakla yükümlü olan anne ve baba), Veli ve vasi kısıtlıların haklarını savunacak ve onları koruyacak olan hukuki yardımcılardır.

Kısıtlılar bir dava açacaklarsa; Onların yaptıklarından sorumlu olan velileri ve vasileri kısıtlıların yerine geçerek bu davayı açacaklardır.

Dava açma

Fiil ehliyetine sahipseniz, hakkınız da ihlal edilmişse, devletin size sunduğu dava açma hakkını kullanarak hakkınızı aramak için dava açabilirsiniz.

Fiil ehliyetiniz yoksa 18 yaşından küçükseniz, kanunen size bakmakla yükümlü olan veliniz sizin adınıza dava açabilir. Diğer kısıtlılık durumlarında da mahkemenin tayin ettiği vasi dava açacaktır.

Eğer uğradığın zarar kişiler arasındaki hukuki işlemler veya çatışmalar neticesinde doğduysa, hukuki bir hakkınız ihlal edilmişse,  Hukuk Mahkemelerine başvurabilirsiniz.

Hukuk Mahkemesi

Günümüzde özel yetkili birçok mahkeme kurulmakla birlikte her il ve ilçe merkezinde mutlaka bulunması gereken belli başlı iki tane mahkeme vardır:

•             Sulh Hukuk Mahkemesi,

•             Asliye Hukuk Mahkemesi.

Hangi mahkemenin hangi davalara bakacağını kanun belirlemiştir,

Dava açarken neler yapılmalı

Ülkemizdeki adli sistemde, avukat tutma ve bulundurma zorunluluğu yoktur. Herkes davasını kendisi açabilir ve mahkemede kendisini savunabilir. Ama hukukun çok geniş ve karmaşık bir konu olduğu dikkate alındığında hukuki işlerini avukat vasıtasıyla takip etmen senin avantajınadır.

Hukuk davalarında, kanun, hak arayanın davanın her aşamasında bazı yükümlülükleri yerine getirmesini zorunlu kılar. Onun için dava açarken başvurunuzdan dava sonuçlanıncaya kadar büyük bir ciddiyet ve titizlikle davranıp takip etmek zorundasınız.

Davanın nerede açılacağını kanun çok ince ayrıntılarına kadar düzenlemiştir. Biz sadece genel kuralı, söylemekle yetinelim. Davanızı ikamet ettiğiniz yerdeki mahkemede açacaksınız. Davanın hangi mahkemede açılacağı da kanun tarafından açıkça ve ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Hukuki uyuşmazlık ticari nitelikteyse Asliye Ticaret Mahkemelerinde davanızı açarsınız.

Kanunlarda açıkça yazan hususlarda davaları Sulh Hukuk Mahkemesinde açarsınız. Bunların dışındaki tüm uyuşmazlıklarda Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açarsınız.

Dilekçenizi davanızı açacağınız mahkemenin hakimine verin. Hakim dilekçenizi imzalayarak o mahkemeye ait yazı işlerine havale edecektir. Dilekçenizi mahkemenin yazı işleri vereceksiniz.

Adliyede Yazı İşleri TeşkilatıKALEM” ismiyle anılır. Mahkeme kaleminde dava dilekçeniz göz önüne alınarak dava açmak için ne kadar harç vermeniz gerektiği hesaplanır. Bu parayı ödedikten sonra mahkemeye ait esas defterine kaydedilir ve bir numara verilir. Dava dosyanız mahkemede artık bu numara ile anılacaktır.

Kalemin hesapladığı harcı mahkeme veznesine yatırdığınız an dava açılmış sayılır.

Dava açıldıktan sonra mahkeme kalemi en kısa süre içinde, davanın görüleceği duruşma gününü belirleyerek hem size hem de davalı tarafa gönderecektir. Bu arada eğer gerekiyorsa iç yazışmalar yaparak davaya delil olacak bir takım evrakları da toplamaya başlayacaktır.

Böylelikle devletin size vermiş olduğu hakkı kanuna uygun şekilde kullanmış, vatandaşlık göreviniz yerine getirmiş olursunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir