Doğru Eğitim Teknikleri

sizveeğitim3_çantamodelleri.biz

Eğitim: Yetişkinler hayat boyu edindikleri bilgi, görgü ve tecrübelerini, yetişmekte olan kuşaklara aktarırlar. Bu bilgi aktarımı yetişen neslin hayata uyumunu kolaylaştırır. Eğitim, yetişkinlerin, yetişmekte olan kuşakları, toplumsal hayata hazırlama sürecidir. Eğitim, kendimiz için olduğu kadar yaşadığımız toplum için de çok önemlidir. Toplumun kalkınmasında itici bir güçtür. Eğitim bir ulusu ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır ya da onu tutsaklığa ve yoksulluğa sevk eder. Kendimize ve topluma faydalı bireyler olabilmek için eğitime gereken önemi vermeliyiz.

Eğitim konusunda bilgi sahibi olursanız; iyi bir iş bulma şansınız artar. Toplumda ki saygınlığınız artar. Dünya görüşünüz değişir. İyi bir eş bulma şansınız artar. Haklarınıza sahip çıkmayı öğrenirsiniz. Çevrenizle iletişiminiz artar. Yetenek ve yaratıcılığınız ön plana çıkar. İyi bir vatandaş olursunuz. Kendinize ve topluma daha faydalı olursunuz.

Aile içi eğitim:

Eğitim ailede ve hayatla birlikte başlar. Konuşma başta olmak üzere, büyüklere ve küçüklere karşı davranış biçimleri, milli ve dini duygular, akrabalık ve arkadaşlık ilişkileri, bireysel ve toplu oyunlar, gezi, ziyaret ve tatil alışkanlıkları gibi hemen hemen hayatımız boyunca sergileyeceğimiz tüm davranış biçimleri hakkında ilk eğitim ailede başlar. Daha sonra verilen eğitim bu sayılan davranışlar üzerine devam edecektir. Başlangıçta kazanılan bir yanlış ve kötü alışkanlığı da değiştirmek çok zor olacaktır.

Aile içi eğitimin istenilen düzeyde verilebilmesi için; sağlıklı aile yapısı, ekonomik yönden yeterli aile, eğitimli anne- baba, beden ve ruh yönünden sağlıklı aile bireyleri, uygun sayıda ve yaş aralığında çocuklar, eğitim için elverişli ve yeterli coğrafi ve sosyal çevre olması gereklidir. Ailede yaşanan uyumsuzluk ve huzursuzluklar çocuğun eğitimini kötü yönde etkiler. Bunun için sağlıklı ve mutlu aileler eğitim için çok kıymetli hazinelerdir.

Okulda eğitim:

Belirli bir zaman dilimi içinde belirli yaş gruplarına yine belirli kademelerde verilen öğretimi kapsamaktadır. Çocuklarını okula göndermeyen anne ve babalar suç işlemiş olurlar ve para cezasına çarptırılırlar. Bu okullar parasızdır. Genel Liseler; öğrencileri üniversiteye hazırlamak amacıyla kurulmuşlardır. Ancak liseyi bitirenler doğrudan üniversiteye devam edemiyor. Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)’na girip gerekli başarıyı elde ettiğinde üniversiteye gitme hakkını kazanıyor. Meslek Liseleri; bu okullar sağlık, ziraat, din hizmetleri, sanat, sanayi alanlarında çalışacak ara eleman yetiştirirler. Bu okullardan mezun olan öğrenciler kendi alanlarıyla ilgili Meslek Yüksek Okullarına sınavsız geçiş yapabiliyorlar. Yükseköğretim; Meslek Liseleri ile Genel Liseleri bitiren ve ÖSYS’de başarılı olan öğrenciler en az iki yıllık yükseköğrenim veren bu kurumlara gidebilirler. Yükseköğretimin amacı öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir mesleğe hazırlamak, bilimsel alanlarda araştırmalar yapmak, araştırma-inceleme sonuçlarını gösteren ve bilim tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayını yapmak.

Yükseköğretim kurumları: – Üniversiteler, -Fakülteler, -Enstitüler, -Yüksekokullar, -Meslek yüksekokulları, -Uygulama ve araştırma merkezleri, -Konservatuarlar.

Yaygın eğitim:

Okula gitme olanağı bulamadıysanız ya da eğitim imkanlarınız sınırlıysa üzülmeyin. Çünkü insanın eğitim görebilmesi için okul şart değil. Yaygın eğitim kurumlarından faydalanabilirsiniz. Ülkemizde Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren halk eğitimi önemle ele alınmış ve uygulanmıştır. Okul sonrası iş hayatına başlayan insanların kendilerini bilgi ve meslek açısından çeşitli şekillerde yenilemeleri de yaygın eğitimle gerçekleşir. Yaygın eğitim temelde halkın eğitimini amaçlar. Millet mektepleri, okuma yazma seferberliği, mesleki kurslar ve son yıllardaki beceri ve iş edindirme kursları bu uygulamalardan bazılarıdır. Örgün eğitim dışında düzenlenen eğitim faaliyetleri halk eğitimi merkezinde yerine getirilmektedir. Bu merkezlerde her yaş ve eğitim düzeyindeki yurttaşlara yönelik olarak şu kurslar düzenleniyor.

Okuma-yazma kursları: Herhangi bir nedenle zorunlu ilköğretimden yararlanmamış ve okuryazar olamayan yetişkinlere, okuma yazma becerisini kazandırmak amacıyla açılan kurslardır.

Meslek kursları: Bu kurslara katılanlar, gördükleri eğitim ve iş yerlerindeki çalışmalarıyla, kalfalık sınavlarına katılabilmektedirler.

Sosyal-kültürel kurslar: Kültürel değerleri tanıtmak, yaşatmak, yaygınlaştırmak ve sizlerin ihtiyaç duyduğunuz genel eğitim konularında bilgi sahibi olmanızı sağlamak amacıyla halk eğitimi merkezlerinde değişik alanlarda sosyal kültürel kurslar açılmaktadır. Mesleki teknik ve sosyal kültürel alanda yaklaşık 700 değişik dalda kurslar açılmakta, kursların çeşitleri, bölgelerin özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.

Sosyal kültürel uygulamalar: Halk eğitimi merkezlerinde kursların yanı sıra seminer, sergi, toplantı, yarışma, sempozyum, panel, imza günleri, kermes, kutlama törenleri vb. faaliyetlere de etkin şekilde yer veriliyor. Bu faaliyetlere kurslara kayıtlı olan kursiyerlerin yanı sıra kayıtlı olmayan tüm kişiler katılabilir.

Açık öğretim:

Açık öğretim, çeşitli nedenlerle okulunu tamamlayamayan ve zorunlu ilköğretim yaş sınırını aşarak eğitim-öğretim sisteminin dışında kalan yetişkinlere uzaktan eğitim ilke ve teknikleriyle eğitim- öğretim olanağı vermek; bu yolla toplumun eğitim ve kültür düzeyini yükseltmek, vatandaşlarımızın meslek edinmelerini kolaylaştırmak, ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmalarını sağlamak ve onları üst öğrenime hazırlamak amacındadır. Okula 15 yaşından gün almış olanlar başvurabilir. Bedensel engelliler, tutuklu veya hükümlüler, askerliğini yapmakta olanlar, çalışanlar ve ev hanımları koşulları taşıyorlarsa başvuru yapabilirler. Açık ilköğretim Okulu, Açık Öğretim lisesi, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu, Açıköğretim Fakültesi.

Taşımalı eğitim:

Taşımalı ilköğretim; az ve dağınık yerleşim yerlerinde ya da ilköğretim okulu bulunmayan yerlerdeki öğrencileri günü birlik önceden belirlenmiş merkezi bir okula taşımak, böylece öğrencileri fırsat eşitliğinden yararlandırmak ve onlara daha nitelikli öğrenim olanağı sağlamak amacıyla yapılan bir uygulamadır. Taşıma ücretini MEB karşılıyor. Merkezi okullarda öğretmen ve ders araç-gereçleri yeterli, sosyal ve kültürel etkinliklere uygun ortamın bulunması öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesini sağlıyor.

Ailede başlayan eğitim, okulda ve okul dışında devam eder. Günlük yaşantımızın her anında bir şeyler öğreniyoruz. Hayatta her ilişkinin öğretici bir yanı vardır. Bu durumda eğitimi hayatın içinde ve özündedir. Eğitim hayatın her alanında ve hayatın sonuna kadar devam eder. Kısaca eğitim yaşam boyu sürer.

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir