Vatan ve Vatandaşlık Nedir?

vatanvevatandaşlık_çantamodelleri.biz

Üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız toprak parçasına vatan denir. Bu toprak parçası, bir anlaşmayla çizilmiş sınırlarla komşularından ayrılır. Deniz ve hava sahası, yer altı ve yerüstü kaynakları vatan kavramının bir parçasıdır. Vatan, kuru bir toprak parçası olmaktan öte, manevi ve ulusal bir değere sahiptir. Üzerinde yaşayan insanların kültür ve ideal birliği vardır. Vatan, üzerinde yaşamaktan gurur duyduğumuz ve bize ait olduğunu bildiğimiz, koruduğumuz topraklardır. Üzerinde yaşamıyor bile olsa insanlar vatanına bağlıdır.

Vatan ve vatandaşlık konusunda bilgi edinmemiz şu açılardan önemlidir: Huzurlu ve güvenli bir toplum, ülkenin sürekliliği, bunların sağlanabilmesi için her vatandaşın görevlerini yerine getirmesi ve haklarını bilmesi gerekir. Ancak o zaman; kendimize, ailemize, çevremize, topluma ve tüm insanlığa katkı sağlayabiliriz. Kendini ifade edemeyen, hak ve sorumluluklarının bilincinde olmayan insanlar toplum içerisinde bir sorun yumağına dönüşürler.

Vatandaş, aynı topraklar üzerinde yaşayan, aynı devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan bireydir. Kimlerin vatandaş sayılacağını her devlet kendi yasalarıyla belirler. Vatandaşlık, bizlerin baskın güçler karşısında kendimizi koruyacak yasal haklara sahip olmamız demektir.

Vatandaşlık hakları nelerdir?

vatanvevatandaşlık3_çantamodelleri.biz

Bütün Türk vatandaşları aynı haklara sahiptir. Vatandaşlık hakları bizim özgürlük, eşitlik ve güvenlik içinde yaşamamızı sağlar. Vatandaşlık haklarına sahip olduğumuz için istediğimiz gibi eğitim öğretim görebiliyoruz. Özgür ve güven içinde yaşayabiliyoruz. Aile yaşamımıza saygı gösterilmesini isteyebiliyoruz. Seyahat edebiliyoruz. İstediğimiz dine inanabiliyor, ibadetimizi serbestçe yapabiliyoruz. Özgürce haberleşebiliyoruz. Düşündüklerimizi söz, yazı, resim veya başka yollarla açıkça dile getirebiliyoruz. Bizimle aynı düşüncede olan kişilerle bir araya gelip çeşitli örgütler kurabiliyoruz. Herhangi bir hak ihlaline uğradığımızda ilgili birime dilekçeyle başvurabiliyoruz.

Vatandaşlık haklarımız ihlal edildiğinde nereye başvurmalıyız!

Vatandaşın haklarını korumak devletin görevidir. Devlet bu hakları kullanabilmemiz için gerekli ortamı hazırlar. Onların yok olmasını engeller ve başkalarının haklarını çiğneyenleri yasalara göre cezalandırır. Bu nedenle, hakkı çiğnenen her vatandaş devlete başvurur.

 Vatandaşların görevleri nelerdir?

Vatandaş olarak yerine getirmemiz gereken başlıca görevlerimiz; kanunlara uymak, askerlik yapmak, vergi vermek, seçimlere katılmaktır. Vatandaşlık görevlerini yerine getirmezsek devlet bizim hak ve özgürlüklerimizi koruyamaz, içte ve dışta güvenliği sağlayamaz. Ülkenin bütünlük ve bağımsızlığı tehlikeye girer.

Vatandaşlık hakkı kimlere verilir?

Vatandaşlığın kazanılması başlıca 3 şekilde olur.

1. Kanun yoluyla vatandaşlığın kazanılması: Anne veya babası Türk olan çocuklar, doğumlarından itibaren Türk vatandaşı olarak kabul edilirler. Evlat edinme vatandaşlığa etki etmez. Ancak evlat edinilen vatansızsa o zaman Türk vatandaşlığı hakkı verilir.

2. Doğum yeri ile kazanılan vatandaşlık: Türkiye’de doğan çocuklar anne veya babası Türk olmasa bile Türk vatandaşı sayılırlar.

3. Evlenme ile kazanılan vatandaşlık: Bir Türk’le evlenen yabancı bir kişi, Türk vatandaşlığına geçmek istediğini bildirdiği veya vatansız bulunduğu veyahut evlenmekle eski vatandaşlığını kaybettiği takdirde Türk vatandaşlığını kendiliğinden kazanır.

Vatandaşlık kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiç kimse, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Başka bir devletin vatandaşlığına kendi isteğiyle geçmek isteyenler Türk vatandaşlığından ayrılabilir. Ancak bunun için yabancı devlet vatandaşlığını kazanmış olmalı veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtileri olmalı ve Bakanlar Kurulunun kararı gerekir.

A UK passport

Çifte vatandaşlık nedir?

Türk vatandaşlığını koruyarak başka bir devletin vatandaşlığını da kazanmak mümkün. Bunun için içişleri Bakanlığına başvurmak gerekir. Başvuran kişinin başka bir devlet vatandaşlığını kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtileri bulunması şarttır. Almanya, ABD, Kanada, Avustralya, Fransa, İtalya, İsviçre, Belçika ve KKTC çifte vatandaşlığı kabul eden ülkelerdir. Çifte vatandaşlık hakkı kazanan kişinin nüfus kaydına aynı zamanda yabancı bir devlet vatandaşı da olduğu hususunda açıklama yaptırılmaktadır.

Mernis (merkezi nüfus idaresi sistemi) projesi nedir?

Nüfus işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılması ve merkezi veri tabanının oluşturulması, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının verilmesi, kolay taşınabilir, kolay taklit edilemez çağdaş nüfus kimlik kartlarının verilmesi, nüfus ve aile istatistiklerinin hızlı ve sağlıklı alınması, kamu kuruluşlarına ve vatandaşa elektronik ortamda bilgi hizmetinin verilmesi amacıyla hazırlanan projedir.

T.C. kimlik numarası nedir?

Türk vatandaşlarına nüfus kütüklerinde bilgi alışverişini kolaylaştırmak ve kamu kuruluşlarında tutulan kayıtlar arasında bağ oluşturacak bir numara sistemidir. Buna göre her vatandaşın bir TC kimlik numarası vardır. Bu numara bütün kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarında kullanılır. Nüfus, vergi, sağlık ve askerlik gibi alanlarda merkezi olarak tutulacak bilgilere tek numara aracılığı ile ulaşılmasına imkan sağlar.

İyi bir vatandaş her şeyden önce hak ve özgürlüklerini bilmelidir. Yaşadığı ülkeye karşı görevlerini yerine getirmesi gerekir. Siz, bunları yapıyorsanız iyi bir vatandaşsınız demektir.

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir